Natuurgedreven voedselproductie maakt opmars

Een groeiende groep pionierende primaire voedselproducenten is bezig aan een opmars. Deze mensen hebben één overeenkomst: ze werken met de natuur, het zijn natuurgedreven voedselproducenten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die met voedselbossen aan de slag gaan, het gedachtegoed van permacultuur uitrollen, agro-ecologie omarmen, of dieren in de natuur inzetten. Deze nieuwe voedselproducenten zijn vaak idealistisch, gedreven en pionierend. Het zijn veela inspirerende mensen die met veel vallen en opstaan toewerken naar een houdbare manier van voedsel produceren. Voor dit soort nieuwe bedrijven zijn nog maar weinig kengetallen en informatie over teeltmethodes en bedrijfsmodellen beschikbaar. Dat, terwijl daar wel veel behoefte aan is. Want ook deze ondernemers willen rekenen aan hun bedrijfsvoering en onderling gegevens uitwisselen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

De WINK inspireert en helpt vooruit

Het is daarom tijd voor de WINK (Waardevolle Informatie Natuurgedreven Kwaliteit), als een soort ‘Groene KWIN’, een alternatief met een knipoog naar de KWIN voor natuurgedreven boeren, tuinders, natuurboeren, herenboeren, heideboeren, bosboeren, enzovoorts. De WINK moet een praktische ‘boerentool’ worden, zonder ellenlange lijsten met cijfertjes, maar vol met onderbouwde inspiratie. Iedereen die in de primaire voedselproductie bezig is, moet er iets van zijn of haar gading kunnen vinden. Zo kan de WINK bijdragen aan de transitie naar meer op de natuurgedreven vormen van voedselproductie. De WINK gaat drempels verlagen, mensen aanzetten tot anders durven denken en doen, tot een meer natuurgedreven voedselproductie.