Wat is natuurgedreven

Natuur houdt zich ‘van nature’ zelf in stand, voorziet idealiter zelf in haar eigen inputs (water, licht, voedsel, nutriënten) en haar outputs (groei van biomassa, bloei, vermenigvuldiging). Natuur is bovendien robuust, veerkrachtig en gericht op samenwerking; al met al een complex systeem van verbindingen. Natuur ontwikkelt zich continu richting een min of meer stabiele situatie.

Wat krijg je, als je deze en andere kenmerken van natuurlijke systemen aan de basis zet van je voedselproductie? Natuurgedreven voedselproductie. Natuurgedreven producenten van voedsel doen dat vanuit de overtuiging dat de natuur voor hen werkt, dat combinaties van één- en meerjarige gewassen elkaar versterken, (landbouw)huisdieren het natuurlijke systeem kunnen voeden.

Natuurgedreven is iets anders dan ‘laat maar waaien’, het doel van natuurgedreven werken is wel dat er hoogwaardig voedsel voor menselijke consumptie wordt geproduceerd. Maar het moment, de intensiteit en de frequentie van ingrijpen, is beperkt, het vertrouwen in het natuurlijke systeem groot.

Een definitie? Geven we niet, wagen we ons niet aan; bewust niet. De komende jaren laden we met elkaar een manier van denken en handelen die de successie benut en de menselijke drang naar controle en invloed beperkt. Tot die tijd, en ook daarna, zijn we op reis.