“Onderzoekers van de Universiteit van Leuven hebben uitgerekend dat Samenland 500 mensen kan voeden en dat de inkomsten zo’n 29.000 euro per hectare per jaar bedragen.”

Taco Blom

Eigenaar en Boer, Samenland België

De WINK-Boeren

 

Naast de pioniers die al jaren bezig zijn met natuurlijke landbouw zijn er in de laatste paar jaren veel nieuwe initiatieven gestart in Nederland. Voedselbossen schieten als paddenstoelen uit de grond, en op steeds meer plekken worden bedrijven gestart met natuurrunderen, buitenvarkens en graskippen. Het gemengde bedrijf van vroeger komt in een nieuw jasje weer terug. Ook ontstaan er concepten als Herenboeren die op grotere schaal uitgerold kunnen worden. 

Het centrale idee van al deze initiatieven is dat een grotere bijdrage geleverd kan worden aan zowel biodiversiteit als duurzame voedselproductie, als:

 • de bodem als basis genomen wordt
 • natuurlijke processen de inspiratiebron zijn
 • op landschapsniveau naar het beheer en de exploitatie wordt gekeken
 • samenwerking wordt georganiseerd over sectorale en disciplinaire grenzen van natuur en landbouw heen
 • op lokaal niveau een sterke verbinding wordt gelegd tussen de wensen van de gemeenschap en de productie door de boer

In de praktijk betekent dat:

 • verduurzaming van voedselproductie door het hanteren van andere dan conventionele teelt- en houderijsystemen
 • het verbinden van consument en maatschappij met (duurzame) voedselproductie, natuur- en landschapscreatie
 • het verweven van landschap, natuur en voedselproductie
 • het sluiten van kringlopen op landschapsniveau
 • het bieden van een langdurig perspectief voor landbouw en voedselproductie in Nederland
 • op multifunctionaliteit gerichte bedrijfssystemen en/of samenwerkingsverbanden
 • de boer weer in een onafhankelijke positie